رزین پشت سنگ چیست؟

رزین اپوکسی پشت سنگ مارامو

رزین پشت سنگ صنعت سنگ در کشور ما جزء صنایع مهم و دارای پتانسیل بالایی می‌باشد. با توجه به وجود ذخایر بالای سنگ خام در کشور اهمیت و لزوم فرآوری سنگ در کشور بسیار بالاست اما زمانی ارزش‌افزوده ایجاد شده درست و مبتنی بر توسعه پایدار می‌باشد که تولیدات کارخانجات ما استاندارد و قابل رقابت […]