توضیح در مورد خودم و حرفه

از چه سالی شروع کردم و در چه سمتی تا چه سالی

بعد از ان در کجا کار کردم در چه سمتی تا چه زمانی

توضیح در مورد محل زندگیم دوران کودکی کجا زندگی میکردم تا چه سالی بعد کجا رفتم تا چه سالی الان کجا زندگی میکنم.

چه مدرکی و از کجا گرفتم از چه سالی تا چه سالی . مدرک بعدی همینطور و چه مدکی میخوام بگیرم و به چه دلیلی 

 

سرکار خانم مژده نوروزی

با من در تماس باشید

سپاس، ایمیل شما دریافت شد!

Processing...